Program Bezpečný pes

V úterý 13. září 2016 se žáci 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili programu „Bezpečný pes“ uskutečněného v rámci minimálního preventivního programu na naší škole.

Na školní hřiště za námi přijeli kynologové z Kynologického servisu se dvěma skvěle vycvičenými psy.

Během lekce byla přiměřeně věku dětí probrána část teorie zaměřená na fyziologii, morfologii a etologii psů.

Důraz programu byl kladen na zásady bezpečnosti při kontaktu se psy ať již vlastními nebo cizími. Děti se naučily znát řeč psího těla a rozpoznat varovné signály. Dále si osvojily techniky, které jim pomohou chránit se v případě útoku psa. Zároveň se naučily, jak takovému útoku úplně předejít.

Všechny děti si mohly vyzkoušet, jak správně k pejskovi přistoupit, když jim jeho pán dovolí si ho pohladit. Mezi dětmi byly před programem i takové, které měly ze psů obrovský strach. Bylo úžasné vidět je, jak si psa hladí, jak svůj strach díky programu dokázaly překonat.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka 3. B