Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

1. termín

12. dubna 2017 — pro čtyřleté obory vzdělání,

18. dubna 2017 — pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,

2. termín

19. dubna 2017 — pro čtyřleté obory vzdělání,

20. dubna 2017 — pro obory šestiletých a osmiletých gymnázii.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

11. května 2017 a 12. května 2017.

Školy, kde se koná talentová zkouška, vyhlásí termíny na dny od 2. 1. do 15. 1. 2017.

Zdeňka Matoušová, výchovná poradkyně