Adaptační program pro 6. třídy

Ve dnech 8. a 9. září 2016 se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního programu, který pro ně byl připraven v prostorách naší základní školy. Cílem bylo začlenit nově příchozí žáky do třídního kolektivu, poznat nové třídní učitele, stmelit nový kolektiv žáků a navodit dobrou atmosféru ve třídě.

Ve čtvrtek se žákům věnovali třídní učitelé a v pátek i zkušení lektoři na zážitkovou pedagogiku. Program byl velmi pestrý. Obsahoval spoustu sportovních i vědomostních soutěží, logických her, rébusů a tajenek. Zapojit se tak mohl každý člen týmu.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence