Týden exkurzí (2. A)

V exkurzním týdnu třída 2. A absolvovala rozličné výlety. Na nich je čekaly aktivity pestré jako počasí, které výlety provázelo.

První den budoucí zlatí olympionici úspěšně pokořili „nástrahy“ zábavního parku Žirafa.

Druhý den ve středověké vesnici Botanicus v Ostré získali poutavou formou spoustu informací o životě našich předků a alespoň na chvíli si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je být řemeslníkem či zdatným obchodníkem.

V pondělí se naopak ponořili přímo pod zem, a to do Koněpruských jeskyní. Zde se dozvěděli něco z naší historie, která sahá až do pravěku, ale např. i o penězokazecké dílně v 15. století. Mimo to zvládli vyšlápnout na 500 schodů, dostat se 42 m pod povrch a strávit hodinu při teplotě 10,5° C.

Další den žáci navštívili místní zámecký park. Zde se ponořili do světa skřítků a ve skupinkách jim vystavěli z přírodnin domečky, které následně představili ostatním týmům a vybrali vítěze. Dětem se velmi líbily majestátné stromy a výhled z rozhledny už byl jen malým bonbónkem na závěr dne.

Týden třída ukončila v říčanském muzeu, kde se seznámila, z čeho a jak se vyrábí papír, na co se dříve psalo, co se děje s použitým papírem po vyhození do tříděného odpadu. Následně praxe vystřídala teorii a děti recyklovaly starý papír a pomocí sít si vyrobily originální ruční papír. Výsledek je zatím vidět jen na fotografii, ale až papír řádně proschne, počká na své majitele do září ve třídě.

Týden utekl jako voda, ve zdraví a spokojenosti jsme si ho užili a nebýt dvouměsíčních prázdnin za dveřmi, tak se již těšíme na další výlety.

Mgr. Soňa Svobodová Králová, třídní učitelka