Týden exkurzí (2. B)

Naše exkurze jsme začali dlouho očekávanou návštěvou zábavního parku Žirafa, kde se děti mohly vydovádět na mnoha atrakcích. Děti byly k neutahání a opravdu nadšené.

Druhý den jsme autobusem vyrazili do Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus v Ostré nad Labem. Průvodkyně nejprve děti provedla všemi řemeslnými dílnami, vše ukázala a vysvětlila postup práce. Potom děti samostatně navštěvovaly jednotlivé dílničky a vyráběly mýdla, provazy, svíčky, loutky, razily mince, pletly z proutí, rýžovaly zlato, tiskly na papír.

Každý vyzkoušel, co chtěl. I přes nepřízeň počasí to byl úžasný výlet.

V pondělí nás čekala prohlídka Koněpruských jeskyní, kde děti obdivovaly zajímavé tvary krápníkové výzdoby.

Čtvrtý den jsme navštívili Muzeum v Říčanech. Děti pod vedením lektorky vyráběly papír a zdobily ho sušenými květy. Pak jsme si prohlédli s velkým zájmem výstavu Společenský život hmyzu.

Poslední den jsme věnovali výpravě do Průhonického parku, čekala nás totiž cesta za pokladem. Byla plná úkolů a her, hledání i luštění.

Celý týden exkurzí jsme si všichni náramně užili.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka