Týden exkurzí (1. C)

Děti si stihly zasportovat a vyrobit si svoji čokoládu. Navštívily knihovnu, kde se moc hezky chovaly. Také probádaly přírodu, o níž se dozvěděly mnoho zajímavého a pohrály si s mláďaty domácích zvířat. S chutí si společně zahrály spoustu her. A teď už hurá na zasloužené prázdniny!

Mgr. Alena Fingralová, třídní učitelka