Poslední týden šk. roku ve ŠD

Školní rok 2015/2016 skončil, vysvědčení bylo rozdáno, ale družina byla otevřena pro přihlášené žáky až do 30. června 2016.

Dětem, které družinu navštěvovaly, vychovatelky připravily pestrý program nejenom v prostorách školy, ale také na hřišti.

Rovněž jsme absolvovali dva půldenní výlety. První z nich nás zavedl do dendrologické zahrady, v rámci druhého jsme došli až na Rozkoš.

Všem žákům se týden líbil, hlavně že se nemuseli učit.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD