Informace o stravování 16/17

Informace pro rodiče – školní rok 2016/2017

ZPRÁVA: První den, tedy 5.9.2016 bude výdej obědů výjimečně v časech 10:00 až 11:30.

Vážení rodiče a milí strávníci,

dovolte mi, abych Vám před začátkem nového školního roku předal pár důležitých informací týkající se stravování v naší školní jídelně. Školní jídelna začíná v tomto školním roce vařit od pondělí 5. září 2016. Z provozních důvodů (dokončující se rekonstrukce školní jídelny) se bude v září ještě prvních pár týdnů dovážet jídlo od externího dodavatele a na výběr bude pouze oběd číslo jedna. Věřte, že i my s netrpělivostí čekáme na dokončení naší školní jídelny.

Všichni strávníci (i ti stávající) musí být před začátkem nového školního roku přihlášeni. Učiňte tak na této adrese: http://1url.cz/2tejH

Pro rodiče nových strávníků (prvňáků atd.): po přihlášení vašeho dítěte ke stravování, napište e–mail na jidelna@zspruhonice.cz a dohodneme se na dalších podrobnostech stravování vašeho dítěte (VS, číslo účtu atd.). Nemusíte se bát, vaše dítě dostane na začátku roku oběd i v případě, že nestihnete včas poslat platbu.

Platba obědů

Ceny obědů jsou v souladu s vyhláškou o školním stravování (463/2011 Sb., příloha 2) stanoveny takto:

Žáci 7–10 let                     25 Kč za oběd          paušální částka za měsíc 525 Kč

Žáci 11–14 let                    27 Kč za oběd          paušální částka za měsíc 567 Kč

Žáci 15 a více let               29 Kč za oběd          paušální částka za měsíc 609 Kč

Upravte prosím své trvalé příkazy na správné částky. VS a číslo účtu (100 028 393/0300) zůstává stejné.

Dbejte prosím na to, aby příslušná částka na další stravný měsíc byla na účtu do konce měsíce předcházejícího.

AKTUÁLNÍ STAVY KONT SI MŮŽETE KONTROLOVAT PO PŘIHLÁŠENÍ NA WWW.STRAVA.CZ, V PŘÍPADĚ NEDOPLATKU, OBRATEM ZAŠLETE PLATBU V PŘÍSLUŠNÉ VÝŠI A ZALOŽTE TRVALÝ PŘÍKAZ NA DALŠÍ MĚSÍCE.

Výdej obědů

Obědy jsou vydávány jako v minulém roce od 11.40 do 14.00. Čipové karty sloužící jako identifikace strávníka u výdeje vydává hospodářka školy (paní Doubravová).

Odhlašování obědů

Pondělí je možné odhlásit ještě ten samý den do 8.00 a to buď pomocí SMS na 734 575 365 nebo emailem na jidelna@zspruhonice.cz. Jiné dny je nutno odhlašovat do 14.00 předchozího dne (tj. odhlásit středu lze do 14.00 v úterý). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Odhlašovat lze i na www.strava.cz.

Kontaktní údaje jídelny

  • E–mail: jidelna@zspruhonice.cz
  • Telefon: 734 575 365 (dostupný v pracovních dnech od 9.00 do 15.00) – Ing. Jan Martinovský

Aktuální jídelníčky a další veřejné dokumenty jídelny na http://1url.cz/JGwk

Číslo účtu jídelny: 100 028 393 / 0300 (ČSOB)

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Martinovský – vedoucí ŠJ ZŠ Průhonice