Úspěchy ve fotbalu a vybíjené

V úterý 3. května 2016 odehráli žáci 2.–3. tříd a žáci 4.–5. tříd v Rudné u Prahy finálové utkání turnaje McDonald´s Cup. Druháci s třeťáky přivezli 5. místo a čtvrťáci s páťáky vybojovali krásné 2. místo.

Ve čtvrtek 12. května 2016 dívky 4.–5. tříd odehrály v Benešově u Prahy krajské kolo ve vybíjené, po velice těžkých utkáních vybojovaly 6. místo.

Všem sportovcům srdečně gratuluji za vzornou účast a přeji mnoho dalších úspěchů ve sportovních akcích při reprezentaci školy.

Mgr. Petra Švábíková