Přihlášky do ŠD pro budoucí prvňáčky (2016/2017)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2016/2017, nezapomeňte prosím do 10. června 2016 vyplnit a odevzdat závaznou přihlášku do ŠD, kterou na vyžádání obdržíte u vedoucí vychovatelky Soni Smržové, případně na třídní schůzce dne 1. června 2016.

Z organizačních důvodů a vzhledem k omezené kapacitě ŠD (150 žáků) nebudou přihlášky odevzdané po termínu 10. 6. 2016 akceptovány!

Počítejte prosím s tím, že platbu 1 200 Kč za období září–prosinec 2016 je nutno uhradit do konce měsíce září 2016. Platbu 1 800 Kč za období leden–červen 2017 potom do konce měsíce ledna 2017.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdávejte vedoucí vychovatelce ŠD Soně Smržové.

Děkujeme za pochopení i spolupráci.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy