Velikonoce na statku

Ve středu 16. března 2016 navštívili žáci školní družiny Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi. Prohlédli si, jak celé hospodářství žije přípravami na nejvýznamnější křesťanské svátky. Prostřednictvím děvečky, čeledína, pana faráře, družebné báby  a Masopusta se seznámili s některými velikonočními zvyky. Ve špýcharu, v rámci tvořivé dílny, potom děti dostaly možnost vlastnoručně vyrobit si výrobky s velikonoční tematikou.

Všem žákům se výlet do Třebíze moc líbil.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD