Návštěva divadla

Žáci šestých tříd navštívili 14. března divadelní představení v anglickém jazyce. Inscenace The Alien Grammar Show v Redutě se žákům velmi líbila. Aktivně se zapojili do programu a velmi dobře se bavili i přesto, že cílem představení byla tvorba otázek v angličtině.

Tato divadelní představení jsou důkladně připravena tak, aby žáci aktivně spolupracovali. Součástí programu jsou pracovní listy, které děti na divadlo připraví .

Po skončení představení jsme se ještě prošli centrem hlavního města a občerstvili se. Náš dopolední výlet do Prahy se vydařil také díky tomu, že se žáci velmi dobře chovali.

Ing. Barbora Vošická