Výlet do skanzenu v Přerově n. L.

V pátek 18. března navštívili žáci 2. A, 2. B, 3. A a 3. B Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. V rámci programu „Jaro na vsi“ žáci prošli celý areál skanzenu, prohlédli si dobové stavby a seznámili se s životem na vesnici. Interiéry chalup, které byly dětem také přístupné, zachycovaly scény ze života našich předků, staré zvyky a obyčeje vztahující se k jarnímu období. Celá prohlídka byla doprovázena odborným výkladem průvodce.

Mgr. L. Stuchlíková, třídní učitelka 3. A