Náhradní termín – zápisové lístky

Rodiče, kteří si nevyzvedli pro své děti zápisové lístky, tak mohou učinit v úterý 29. března 2016. Zápisové lístky bude vydávat výchovná poradkyně v recepci základní školy ráno mezi 7.15 –7.50 hodin, odpoledne mezi 16.00–16.30 hodin.

Zdeňka Matoušová, výchovná poradkyně