Zápisové lístky na SŠ

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole.

Každý žák, který opouští naši základní školu, musí tento ZÁPISOVÝ LÍSTEK mít. Týká se i dětí, které se hlásí na osmiletá a šestiletá gymnázia.

Zápisové lístky jsou evidovány, každý žák obdrží prostřednictvím zákonného zástupce pouze jeden.

Zápisové lístky bude vydávat proti podpisu zákonného zástupce výchovná poradkyně Zdeňka Matoušová v úterý 1. března 2016 v recepci ZŠ Průhonice od 7.00 do 7.55 hod. a od 16.00 do 17.00 hod.

V případě závažného důvodu, kvůli kterému byste dětem lístek v daném termínu nemohli vyzvednout, spojte se prosím e-mailem s výchovnou poradkyní (zdenka.matousova@zspruhonice.cz).

Zdeňka Matoušová, výchovná poradkyně