Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

Pro přijetí žáka do 1. ročníku na Základní škole Průhonice, okres Praha–západ stanovila ředitelka školy tato kritéria:

  1. Dítě ze spádového obvodu školy (obce Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice, Popovičky) – 10 bodů.
  2. Školu navštěvuje sourozenec dítěte – 5 bodů.
  3. Trvalý pobyt dítěte v obci, která nemá spádovou ZŠ – 1 bod.

V situaci, kdy pořadí přijímaných uchazečů bude shodné, proběhne volba losováním.

V případě nenaplnění kapacity přijímáme i žáky z nespádových oblastí.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy