Lov knihomolů ve 2. B

Hned od začátku tohoto školního roku se děti z 2. B pustily do lovu knihomolů. Mol je drobný motýlek a knihomolem je nazývána osoba, která nachází potěšení ve čtení, a tak jsme podle toho nazvali papírové motýlky. Knihomoli se stávali ulovenými poté, co někdo z dětí dočetl nějakou knížku, přinesl ji ukázat do školy a představil ji svým spolužákům. Potom zapsal údaje o přečtené knize na obrázek motýlka – knihomola.

Některé děti začaly číst velmi intenzivně, čtení je začalo těšit a u mnoha se  velmi zdokonalila i technika čtení. Do čtení se pustily i děti, které dříve o knížky neprojevovaly velký zájem, ale s tím, jak začaly číst, zvyšovala se u nich postupně chuť i potřeba číst.

Do Vánoc děti z 2. B stihly ulovit přes úctyhodných 100 knihomolů a samy se rozhodly, že zkusí pokořit do konce školního roku metu 200 ulovených knihomolů. Nejdůležitější je, že se pro děti četba stává příjemnou a důležitou součástí života, prostředkem na cestě za poznáním, možností, jak otevřít bránu do jiného světa a vejít dovnitř.

Lovu a čtení zdar!

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka 2. B