Přihlášky na střední školy

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 15. března 2016.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Jednotné přijímačky pro čtyřleté studium se uskuteční 15. 4. 2016.

Uchazeči o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích budou psát testy 18. 4. 2016.

Náhradní termín jednotných přijímaček bude 13. 5. 2016 pro všechny typy studia.

Školní přijímací zkouška se koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna. Přesný termín určí ředitel školy.

Pokud žák ZŠ Průhonice přinese v době po 8. únoru 2016 paní učitelce Matoušové názvy dvou škol, kam chce podat přihlášky, obdrží vyplněné a potvrzené tiskopisy. Protože v termínu od 19. 2. do 26. 2. budu v pracovní neschopnosti, prosím o shovívavost, jestliže žák nedostane vyplněnou přihlášku během jednoho dne, do školy budu docházet jen v době vycházek.

Pokud je na příslušnou školu nutné lékařské potvrzení, dojde si žák s tímto vyplněným a potvrzeným tiskopisem přihlášky ještě k dětskému lékaři.

Informace platí jak pro vycházející žáky, tak pro zájemce o studium na osmiletých i šestiletých gymnáziích.

Zdeňka Matoušová, výchovná poradkyně