Změna rozvrhu 8. třídy (od 14. 9.)

Od pondělí 14. 9. dochází k drobné změně rozvrhu 8. ročníku: výuka předmětu výchova ke zdraví se prohazuje s výukou německého jazyka (jedná se o 4. vyučovací hodinu v pondělí a 6. vyučovací hodinu ve čtvrtek).

Nový rozvrh 8. třídy si můžete vytisknout v sekci „Rozvrh“.

Mgr. R. Navrátil, zást. ředitelky