Zpráva ze školní družiny

Žáci, kteří podali přihlášky do školní družiny v řádném termínu, tj. do 4. 9. 2015, byli přijati.

Žáci navštěvující pouze ranní družinu platí 100 Kč za měsíc, tj. září–prosinec 400 Kč (uhradit do 25. 9. 2015), leden–červen 600 Kč (uhradit do 17. 1. 2016).

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD