Adaptační kurz 6. tříd

Ve dnech 3. a 4. září 2015 se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního programu, který pro ně byl připraven v prostorách naší základní školy. Cílem bylo začlenit nově příchozí žáky do třídního kolektivu, poznat nové třídní učitelky, stmelit nový kolektiv žáků a navodit dobrou atmosféru ve třídě. Po oba dny se žákům věnovali kromě třídních učitelek i zkušení lektoři na zážitkovou pedagogiku. Program byl velmi pestrý. Obsahoval spoustu sportovních i vědomostních soutěží, logických her, rébusů a tajenek. Zapojit se tak mohl každý člen týmu.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence