Zápis do 1. třídy – seznam přijatých uchazečů

Vážení rodiče, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 si můžete prohlédnout zde (PDF).

Mgr. Roman Navrátil, zást. ředitelky