Otevření nové školní družiny

Dne 7. ledna 2015 jsme se vrátili do zrekonstruovaného pavilonu, kde se nachází nové prostory pro školní družinu. Některé děti se nemohly dočkat, tak již čekaly před sedmou hodinou na ranní družinu. Byly moc překvapené, jak krásné prostory je čekaly.

I touto cestou bych chtěla moc poděkovat paní starostce PhDr. Haně Borovičkové, paní ředitelce Mgr. Ester Štorkové a všem, kteří se podíleli na rekonstrukci tohoto pavilonu.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD