Vánoční vystoupení žáků ZŠ a MŠ

Stejně jako v předchozím roce se vánoční vystoupení uskutečnilo v Sokolovně, jejíž prostory nám opět laskavě poskytl majitel, pan Babiš. Na pódiu se večer 16. prosince 2014 vystřídalo okolo 200 účinkujících, diváků v sále bylo ještě mnohem více. Přestože příprava a organizace zkoušek i samotného vystoupení s tolika účinkujícími byla velmi náročná, vše se podařilo na jedničku.

Program byl pestrý, jednotlivá vystoupení byla dobře připravená a děti byly naprosto úžasné.

Večer zahájily děti z mateřské školy, které se proměnily v čertíky a rozehřály svým milým vystoupením celý sál. Prvňáčci si připravili vánoční básničky, roztomilou anglickou písničku s pohybem a náročný tanec na hudbu z filmu Piráti z Karibiku. Druháci nás potěšili krásnými zimními básničkami. Třeťáci všechny zaujali svým originálním pohybovým vystoupením s písmeny, ze kterých skládali nápisy na téma Milujeme Vánoce. Pak zazněla z úst nebojácné třeťačky vánoční koleda Nesem vám noviny. Čtvrťáci všechny překvapili úžasnou rytmizací s kelímky a písní Kejklíři s dramatizací. Potom se z pódia ozvaly tóny vánočních koled v podání malých muzikantů z kroužku hry na zobcovou flétnu. Pro většinu z nich to byla jejich flétnová premiéra před publikem, a to po pouhých deseti lekcích hry na nástroj. Příjemný večer zpestřili žáci páté třídy vtipnou dramatizací na téma Zimní olympijské hry, po nichž následovalo skvělé taneční vystoupení dětí z tanečního kroužku. Na uplynulý rok v naší škole jsme vzpomínali díky projekci fotografií z vyučování, školních akcí, výletů, exkurzí a škol v přírodě. Tuto prezentaci doprovodila hrou na klavír žákyně deváté třídy. Závěr celého vystoupení patřil učitelskému sboru, který sklidil veliký potlesk za píseň V jeslích dítě spinká. Na druhou píseň Hallelujah s originálním vlastním textem se přidali i žáci z různých tříd a třetí, koledu Štědrý večer, zpíval už celý sál. Tato společně zazpívaná koleda byla krásným zakončením celého večera a vyjádřením naplnění cíle celé akce – setkat se, strávit společně čas a přispět ke vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči.

Díky všem, kteří se na společném večeru podíleli!

Mgr. Ilona Kaplanová