Dopravní výchova

V letošním školním roce byla na naší základní škole zahájena výuka dopravní výchovy pro žáky 3.–5. ročníku. Po celý rok se budou děti seznamovat s pravidly silničního provozu, která jim pomohou orientovat se v dopravních situacích. Právě tato věková skupina se zapojuje do provozu jako cyklisté a naší snahou je přispět ke snížení nehodovosti u dětí a předcházet úrazům způsobeným při dopravních nehodách.

Celý projekt je veden metodikem dopravní výchovy a je rozdělen do pěti dvouhodinových bloků.

Zahajovací teoretické hodiny již proběhly – děti se seznámily se základními pravidly pro chodce, s významem vybraných dopravních značek, osobně si vyzkoušely řízení křižovatky pomocí pokynů policisty a názorně si ukázaly správně vybavené jízdní kolo.

 Po zvládnutí teoretických znalostí je v jarním období čeká praktická část, která bude probíhat na dětském dopravním hřišti při zdejší mateřské škole.

Mgr. Alena Randusová