Beseda s vědcem

Dne 7. září se žáci 6.–9. ročníku zúčastnili besedy s vědcem v rámci projektu Triangl. Dvouhodinové bloky pod vedením Mgr. Juračky představily žákům především makrosnímky mikrosvěta kolem nás. Tyto záběry byly pořízeny řadou moderních snímacích přístrojů a filtrů, které přinášejí úplně nový pohled na svět mikroorganismů a detailů v živočišné říši.

Beseda byla doplněna vyprávěním a zážitky ze života fotografa a přírodovědce.

Mgr. Lukáš Novák