Návštěva Alzheimercentra

V pátek 12. září 2014 vystoupily děti ze 4. B na slavnosti s názvem „S úsměvem na tváři“ v Alzheimercentru Průhonice. Pod vedením p. uč. Kaplanové nacvičily pro své vystoupení country tanec a písničku s pohybovým doprovodem a sklidily za to od klientů centra i hostů slavnosti obrovský potlesk.

Mgr. Ilona Kaplanová