Pobytový kroužek

Vážení rodiče, od 1. října 2014 bude v provozu Pobytový kroužek. Fungovat bude každý den od pondělí do pátku, vždy od 13 do 16 hodin.

Kroužek je otevřen pro žáky, kteří:

  • z kapacitních důvodů nebyli přijati do školní družiny,
  • nenavštěvují celodenně družinu,
  • čekají na zájmové útvary, autobus či sourozence.

V odůvodněných případech mohou žáci využít ranní družiny.

Děti budou pobývat v učebnách 1. stupně. Cena kroužku je 600 Kč na 1. pololetí (150 Kč měsíčně), bez ohledu na počet využívaných dní.

Číslo účtu pro zasílání platby je: 100028481/0300

Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a název Pobytový kroužek.

Platba za kroužek musí být připsána na výše uvedený účet do 24. října 2014. Nebude-li částka uhrazena včas, žák/žákyně bude z kroužku vyloučen/a.

Přihlášku lze vyzvednout u třídního učitele, kterému ji prosím řádně vyplněnou zpět odevzdejte. Případě si ji můžete stáhnout zde (DOCPDF).

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence