Deváťáci na Vědeckém jarmarku

Dne 10. září žáci 9. ročníku navštívili Vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze. Již několikáté pokračování této akce ukázalo, že věda je všude kolem nás. Vysoké a střední školy, vědecké ústavy i subjekty komerční sféry daly nahlédnout pod pokličku mnoha zajímavých pokusů, které si mohli návštěvníci sami vyzkoušet na praktických modelech a simulátorech.

Mgr. Lukáš Novák, třídní učitel