Rekonstrukce pavilonu 2. stupně

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o stavu rekonstrukce pavilonu 2. stupně, která započala na konci měsíce června tohoto roku.

Bohužel, předpokládaný termín dokončení rekonstrukčních prací, který byl naplánován na předposlední srpnový týden, nebude z důvodu stavebně technických komplikací ze strany dodavatele naplněn.

Provoz školy proto bude do dne dokončení rekonstrukčních prací fungovat v omezeném provozu, o kterém bychom vás rádi informovali.

  1. Vyučování v prvním týdnu, s výjimkou 1. ročníku, bude končit v průběhu 5. vyučovací hodiny.
  2. Pro 6., 8. a 9. ročník byly připraveny náhradní vyučovací prostory v budově školy.
  3. Žáci budou zůstávat ve svých dočasných kmenových třídách.
  4. Stavební prostory budou od zbývajících částí školy bezpečně odděleny. V exponovaných místech budou pedagogičtí pracovníci vykonávat zvýšený dohled, který zajistí maximální možnou bezpečnost vašich dětí. Žáci budou svými třídními učiteli poučeni o bezpečném chování ve škole po dobu omezeného provozu.

Vážení rodiče, omlouváme se za komplikace spojené s dokončováním rekonstrukčních prací. Věříme, že budou vynahrazeny moderními vyučovacími prostory, které budou naplňovat požadavky výuky 21. století.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy