Upozornění pro rodiče

Vzhledem k rozšířené epidemii pedikulózy jsme přistoupili k plošné dezinfekci všech prostor školy včetně skříněk dětí a důrazně žádáme všechny rodiče, aby během podzimních prázdnin provedli dezinfekci všech školních věcí a provedli důkladnou kontrolu hlav svých dětí, jejíž provedení stvrdí zápisem do žákovské knížky.

Zároveň doporučuji provést preventivní ošetření hlav vašich dětí přípravky proti pedikulóze.

Děkuji za spolupráci

— Ester Štorková, ředitelka školy