Ohlédnutí za sportovním dnem

Ve čtvrtek 3. 10. proběhlo v areálu naší školy a v areálu MŠ sportovní odpoledne, které bylo určeno dětem a jejich rodičům. Prosluněné počasí nám dovolilo, aby se celá akce uskutečnila tak, jak byla naplánována.

Rozmanité sportovní disciplíny připravili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Rohnové a pana učitele Hájka. Děti si mohly zasoutěžit se svými rodiči ve střelbě na koš, v přetahování lanem, střelbě lukem, skákání v pytlích nebo v některé z dalších mnoha disciplín. Sportovní klání bylo na chvíli přerušeno hudebním vystoupením J. Wagnera a T. Löbla. Oba muzikanti nám dokázali, že ke zpěvu několika desítek hitů stačí v doprovodu opravdu pouze čtyři akordy. Příjemná atmosféra a sportovní klání pokračovalo i v pozdním odpoledni. Odměnou pro všechny zúčastněné byl vlastnoručně opečený špekáček. Myšlenku „děti s rodiči; rodiče se svými dětmi“ podpořil trialovou exhibicí také Dalibor Šulc se svým synem Daliborem. Oba se nám postarali o nevšední zážitek v podobě obdivuhodné podívané. Některé dobrovolníky na závěr svezli na svých trialových strojích.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách tohoto příjemného odpoledne podíleli a děkujeme všem dětem a jejich rodičům za účast a za vytvoření příjemné a přátelské atmosféry.