Zhodnocení práce žákovského parlamentu

V uplynulém školním roce 2023/2024 přispěl žákovský parlament k obohacení školního života prostřednictvím celé řady kreativních i prospěšných aktivit. S nově zavedenou strukturou a jasně definovanými funkcemi se zástupci parlamentu úspěšně podíleli na organizaci akcí, které se těšily velkému zájmu.

Hlavní aktivity žákovského parlamentu v tomto školním roce zahrnovaly:

Halloweenský den

První akce žákovského parlamentu se odehrála v listopadu. Uspořádali jsme velmi oblíbený „Halloweenský den“, kdy se škola proměnila v rej masek a kostýmů. Žáci přišli do školy v převlecích čarodějů, duchů a jiných nadpřirozených bytostí. Den byl plný zábavných aktivit a her, což přispělo k fantastické atmosféře. Kostýmy se opět předvedly i na přehlídce v tělocvičně školy.

Den účesů

Nový rok 2024 jsme odstartovali zářivě a stylově – „Dnem účesů“. Žáci měli příležitost předvést svoji kreativitu a smysl pro humor při tvorbě rozmanitých účesů. Vrcholem dne byla přehlídka v tělocvičně, kde se účesy předvedly na módní přehlídce.

Valentýnská pošta

V únoru jsme svátek lásky oslavili tradiční „Valentýnskou poštou“, která umožnila žákům anonymně vyjádřit své sympatie a přátelství prostřednictvím přáníček a dopisů. Akce podpořila vzájemné vztahy a přinesla mnoho radosti a překvapení.

Pyžamový a ponožkový den

V březnu jsme si užili „Pyžamový a ponožkový den“ v rámci mezinárodního dne spánku (pyžamo) a dne podpory lidí s Downovým syndromem (každá ponožka jiná). Tento den byl v duchu pohody, kdy žáci přišli do školy ve svých oblíbených pyžamech a barevných ponožkách, čímž jsme společně podpořili povědomí o důležitých tématech.

Den vysněného povolání

Na Mezinárodní den práce v květnu jsme organizovali „Den vysněného povolání“. Žáci se mohli obléci do kostýmů, které reprezentovaly jejich vysněná povolání, od hasičů až po astronauty. Tato akce podporovala představivost a inspiraci ohledně budoucí kariéry.

Charitativní sbírky

V průběhu roku jsme také pořádali několik charitativních akcí. Na Vánoce jsme uspořádali sbírku pro Klokánek, kam jsme doručili dárky pro děti v nouzi. Jejich skromná přání jsme si rozdělili do všech tříd a přijali role Ježíška. Děti z Klokánku byly velmi šťastné a my také, že jsme mohli vykonat tak krásný skutek.

Tradičně jsme podpořili i projekt „Život dětem“, kde jsme se zapojili do sbírky na pomoc nemocným dětem a jejich rodinám. Obě tyto akce pomohly nejen na správných místech, ale také učily žáky důležitosti solidarity a empatie.

Novinky a změny:

Tento školní rok přinesl také několik organizačních novinek. Zásadní novinkou bylo zavedení funkcí v rámci parlamentu, kdy si žáci volili své role jako např. předseda, místopředseda, zpravodaj, zapisovatel, nástěnkář, designér plakátů a další. Funkce byla vždy na celé jedno pololetí. Tento systém posílil zodpovědnost a týmovou spolupráci mezi členy. Každá třída (od druhého po devátý ročník) měla tento školní rok v parlamentu dva zástupce. Parlament školy měl v tomto školním roce celkem 42 členů.

Výzvy a plány:

Některé akce se nám v tomto školním roce nepodařilo zrealizovat, ale jsme odhodláni je uskutečnit v příštím roce. Tyto zkušenosti nás motivují k neustálému zlepšování a hledání nových způsobů, jak zpestřit školní život.

Děkujeme závěrem všem zástupcům žákovského parlamentu za jejich nasazení a kreativitu, stejně jako všem žákům a pedagogům za podporu a účast na našich akcích. Bez jejich přispění by nebylo možné realizovat tak pestrou škálu aktivit.

Těšíme se na další školní rok plný nových výzev a příležitostí, kdy budeme společně pracovat na vytváření inspirativního a přátelského školního prostředí.

Alexandra Cihlářová a Lucie Fatrdlová, koordinátorky školního parlamentu