Mámo, táto, sportuj s námi (ŠD)

Pondělní odpoledne 3. června 2024 bylo na hřišti Základní školy v Průhonicích velmi rušné. Školní družina uspořádala již tradiční sportovní odpoledne pro žáky školy a jejich rodiče pod názvem Mámo, táto, sportuj s námi.

Někteří malí účastníci netrpělivě očekávali, kdy už je přijde podpořit někdo z rodiny a pomůže jim uspět na připravených stanovištích. Ti, kteří by museli trávit odpoledne bez svých blízkých a byli tak oslabeni, se spojili a společně dokázali projít všemi úskalími a zdolali všechny překážky. Všichni účastníci bez rozdílu byli odměněni.

Velkým zpestřením bylo vozidlo hasičského záchranného sboru, které se mohli návštěvníci prohlédnout i uvnitř a zkusit si míření na cíl proudem vody.

Velké i malé zaujala i chůze na chůdách. Ti starší si vzpomínali na dětská léta a svoje zkušenosti předávali svým dětem.

Další akce školní družiny byla opět velmi úspěšná a doufáme, že tato tradice bude pokračovat i v příštích letech.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka