Školní kolo Kreativní olympiády

Ve středu dne 24. dubna 2024 proběhlo školní kolo Kreativní olympiády. Tato akce se stává již tradiční, každoroční přehlídkou prezentací zajímavých projektů. V návaznosti na loňský úspěch se žáci 1. stupně opět pustili do práce a výsledek byl skvělý. V průběhu měsíce dubna probíhala třídní kola, ve kterých si žáci se svými učiteli zvolili dva postupující projekty do školního kola.

Na 1. stupni základní školy se budují nejen individuální kompetence, ale také schopnost spolupráce a komunikace s ostatními. To se podařilo v obou kategoriích, tzn. v kategorii 2.–3. a 4.–5. ročníku. Celé dopoledne bylo ve znamení nadšení a inspirace. V porotě kromě pedagogů zasedli také zástupci obce, pan starosta Ing. Petr Beneš a paní tajemnice Ing. Jitka Havlíčková.

Hodnocení bylo velmi těžké, projekty byly pestré a každý zaujal něčím jiným. Porota posuzovala vizuální pojetí projektů, jejich prezentaci a také interaktivní stránku. Hodnotícím faktorem byl celkový dojem práce, zaujetí publika, přínos něčeho nového, posouzení týmové spolupráce při tvorbě projektu a dodržení času. Z celkového počtu 18 projektů byly vybrány čtyři do užšího kola. Z nich budou školu reprezentovat dva ve finále Středočeského kraje v Open Gate
v Babicích.

Nejlépe hodnocené práce

  • v kategorii žáků 2. až 3. ročníku projekt Želva žáků třídy III. B (D. V. Bargár, K. Hájková, E. Procházková, S. Šanda, M. Danda – mentor paní učitelka Mudruňková),
  • v kategorii žáků 4. až 5. ročníku projekt Harry Potter třídy V. A (L. Kačmárová, K.
    Mašková, J. Ježek, J. Tenkrát – mentor paní učitelka Švábíková); dále projekt Krevní skupiny třídy V. B (A. Parshyna, B. Makeĺová, E. Jaká, E. Plocková, A. Pappová – mentor paní učitelka Seidlová) a projekt Historie přenosu hlasu třídy V. B (L. Boublík, F. Vandenhelsken, V. Irovský, A. Novák – mentor paní učitelka Seidlová).

Poděkování patří všem účastníkům, kteří si užili týmovou práci a přišli s něčím skvělým!

Romana Šilová