Den Země ve III. A

Projektový Den Země začal ve III. A obrázkovou hádankou zaměřenou na témata druhů ochrany naší planety. S dětmi jsme hovořily o respektujícím chování k přírodě a naší Zemi.

V další části projektu vyvstala otázka: „Jak dlouho se v přírodě mohou rozkládat určité odpadky?“ Děti tipovaly, za jak dlouho si příroda sama poradí například s ohryzkem od jablka, kusem igelitu nebo sklem. Samozřejmě jsme chtěli znát fakta. Údaje s přesnější dobou rozkladu děti hledaly při pohybové aktivitě v prostorách školy. Šokující byla žvýkačka! Té trvá zhruba 50 let, než se v přírodě rozloží. Každý si teď jistě rozmyslí, jestli ji příště vyplivne na zem. Je velmi důležité uvědomit si co se děje ve volné přírodě s odpadky. Proto děti vytvořily informační plakáty pro ostatní spolužáky s některými druhy odpadků a jejich dobou rozkladu. Vzhledem k tomu, abychom fakta ověřili, rozhodli jsme se, že připravíme malý experiment. Na školní zahradě jsme do země zakopali papír, plast, sklo, ohryzek a slupku od banánu. Za dva měsíce se půjdeme podívat, co se s předměty stalo.

Třetí část projektového dne tvořilo poznávání nerostů a hornin, mikroskopování a prohlídka vzácných vzorků přírodnin. Děti pozorně poslouchaly výklad paní učitelky Palivcové a pana učitele Nováka.

Na závěr dne jsme se vydali očistit od odpadků okolí naší školy. Děti nadšeně sbíraly plasty, skleněné lahve, kusy papírů a další odhozené „poklady“. Tomášek den ukončil slovy: „To je lepší než uklízet v pokojíčku.“

Jana Bergerová, třídní učitelka