Den Země 2024

V pátek dne 26. dubna 2024 jsme si připomněli, jak je důležité pečovat nejen o sebe, ale také o místo, kde žijeme.

První, druhé a třetí třídy si užily bohatý dopolední program zaměřený na oslavu naší krásné Země – úklid nejbližšího okolí školy a přírodovědnou přednášku s praktickými ukázkami a mikroskopováním.

Čtvrtý, pátý a šestý ročník se vydaly uklízet různá zákoutí Průhonic. Během dopoledne se žákům podařilo naplnit desítky pytlů odpadem.

Procházku v Chuchelském háji se záchrannou stanicí živočichů objevovali žáci sedmého ročníku.

S úpravou pitné vody se seznamovali osmé třídy, které navštívily Muzeum pražského vodárenství v Praze Podolí.

A v neposlední řadě naši nejstarší žáci vyrazili zjistit, jak to vlastně chodí s nahromaděným odpadem. Prohlídka spalovny v Malešicích byla velmi obohacující.

Děkuji všem zúčastněným žákům a pedagogům.

Iva Chudomelová, koordinátorka EVVO