Noc s Andersenem (2. r.)

V pátek dne 22. března 2024 se konal již 24. ročník pohádkové Noci s Andersenem – mezinárodní akce k podpoře dětského čtenářství. Letos proběhla ve více než 1 750 místech naší planety a zúčastnilo se jí více než 100 000 dětí i dospělých. A naše škola u toho jako už tradičně byla také.

Druháčci se těšili na nocování ve škole snad už od začátku školního roku. Protože si letos připomeneme 100. výročí narození spisovatele Eduarda Petišky, rozhodli jsme se naše večerní společné čtení věnovat knížkám tohoto oblíbeného autora dětských knížek.

Večer po příchodu do školy si děti nejprve připravily své pelíšky na spaní a pak si pochutnaly na pizze od maminek při společné večeři ve třídě.

Pustili jsme si videozdravici od pana prezidenta Petra Pavla, který děti na Noci s Andersenem hezky přivítal, a představili jsme si vzájemně knížky E. Petišky, které si všichni přinesli ze svých domovů. Následovala speciální čtenářská dílna se společným čtením příběhu O nenasytném vrabci z knihy Pohádkový dědeček. Všichni si udělali zápis o četbě i s ilustrací.

Děti zaujalo skvělé video nakladatelství Albatros „Jak se dělá kniha“, kde viděly všechny profese, které se na vzniku každé knížky podílejí.

Protože termín nocování připadl zároveň na Světový den vody, oslavili jsme ho provedením několika pokusů s vodou. Nejvíce vydařený byl ten s bonbónovou Skittles duhou.

Po pokusech vypukla soutěž O nejlepšího vypravěče vtipů, kdy jsme se společně velmi nasmáli. Téměř všechny děti se střídaly v roli zdatných vypravěčů a bavily ostatní. Porota vyhlásila pět nejlepších, kteří získali diplomy a odměny.

Kdo by si myslel, že tím náš nabitý program skončil, velmi by se mýlil. Děti prostě nemohly zůstat bez neodmyslitelné součásti každého našeho nocování ve škole – bez noční stezky odvahy. A tak zatímco se umývaly, čistily si zoubky a převlékaly se do pyžámek, paní učitelky v setmělých školních chodbách vyznačovaly svíčkami a svítícími tyčinkami cestu. Někdo se odvážil vydat se na ni úplně sám, někdo s kamarádem, ale všichni překonali svůj strach a na trase si orazítkovali kartičku i vyzvedli svou sladkou odměnu, přestože ji hlídala maska bubáka. A kdo nebyl právě na trase, luštil připravený pohádkový kvíz.

Pak už druháci zalezli do svých spacáků a čekaly je klasické pohádkové večerníčky na dobrou noc. Někdo poprvé v životě viděl Rumcajse nebo Rákosníčka!

Noc proběhla klidně, a tak jsme v dobré náladě ráno po výborné společné snídani pokračovali v našem programu. Čekal nás turnaj v oblíbených piškvorkách a Velká jarní stezka. Děti luštily kvíz s deseti úkoly, které musely nalézt v různých školních třídách.

Po společném zhodnocení a předání pamětních listů a odměn si spokojené školáky plné nových zážitků již vyzvedli jejich rodiče.

Už teď se všichni těšíme na další ročník Noci s Andersenem, která nejen přivádí děti ke čtení, ale také nám všem umožňuje užít si společný čas ve škole netradičně, poznat se vzájemně v úplně jiných situacích, než obvykle, a utužit naše vztahy.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka II. A