Dnes učíme my (III. A)

Centra aktivit se stala nedílnou součástí výuky ve III. A. Ovšem ta, která se konala 1. února, byla velmi odlišná od těch, ve kterých děti doposud pracovaly.

Paní učitelka měla narozeniny, a proto předala pomyslné „učitelské žezlo“ dětem. Sama se stala žačkou.

Děti se rozdělily do pěti pracovních skupin a připravily pět zajímavých hodin pro ostatní.

Předcházela tomu důkladná příprava mnoho dní předem. Děti se zamýšlely nad prací učitele. Samy si stanovily kritéria pro připravovanou výuku (práce musí být zajímavá, bezpečná a poučná, připravená na 45 minut a pracovní listy pro 28 žáků).

První skupinka si připravila téma lidské tělo – slečny učitelky připravily pracovní listy, ukázky v knihách, zajímavý film o očkování. Nechyběla ani reflexe na konci hodiny.

Druhá hodina v tělocvičně nadchla všechny sportovce a sportovkyně. Kluci připravili oblíbenou hru rybičky, zajímavou opičí dráhu a milovanou vybíjenou s kapitánkami paní asistentka a paní učitelka.

Třetí skupina milovníků pokusů se rozhodla seznámit ostatní s tím, co se stane, když hodíme Mentos do Coca-Coly. Kluci připravili práci ve skupinách, zajímavý pracovní list k pokusu a úžasné video.

Protože pokusů není nikdy dost a vědu a objevy děti milují, připravili mladí učitelé další experiment. Víte, co se stane, když zahřejete kůru pomela? Děti ve III. A to již vědí a vy si pokus můžete pod dohledem dospělého provést sami.

Poslední hodina věnovaná hadům a matematice byla obohacující. Nejenže se všichni od našeho třídního herpetologa dozvěděli zajímavosti o hadech, ale nechyběl ani kvíz na dané téma. Potom jsme se procvičili v matematice a zahráli si jazykovou hru.

V hodnotícím kruhu děti hovořily o tom, na co se jim ve výuce podařilo a co naopak bylo pro ně obtížné. Ostatní jejich práci oceňovali i dávali doporučení.

Jako učitelka a žačka jsem na všechny děti velice pyšná!!!!

Všichni byli precizně připraveni. Měli sepsanou přípravu hodiny. Zařazovali různé styly práce. Snažili se připravit zajímavé téma. Zajistili si všechny potřebné pomůcky. Opravili a oznámkovali všechny pracovní listy. Vzájemně si pomáhali. Nezapomněli ani na klasické učitelské atributy! Brýle a ukazovátko.

Jestli se zde právě rodí nastupující pedagogická generace, nemusíme se o naši budoucnost bát.

Jana Bergerová, třídní učitelka