Otevřené dveře školní družiny

V úterý dne 31. října 2023 se otevřely dveře školní družiny ZŠ Průhonice pro všechny zájemce o zájmové vzdělávání. Především prvňáčci s napětím očekávali příchod svých nejbližších.

Pod názvem Táto, mámo, pojď si hrát se skrývalo odpoledne plné vyrábění, zábavy, her a příjemného popovídání. Vzhledem k datu, ke kterému se váže svátek Halloweenu, rodiče a prarodiče i starší sourozenci společně pomáhali těm nejmenším s dlabáním dýní a výrobou luceren.

Pracovalo se i s podzimními přírodninami, ze kterých vznikaly dekorace, zažehlovaly se obrázky z korálků, tvořily se pískované obrázky, skládaly vlaštovky, zdobily se perníčky cukrovou polevou, děti také barvily pecky ze švestek nebo vyráběly korálky z papíru.

Po skončení příjemného odpoledne byly některé třídy plné odstřižků a zbytků materiálů, ale paní vychovatelky vše zvládly s úsměvem uklidit. Odměnou jim bylo nadšení a úsměvy všech, kteří se odpoledne zúčastnili.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka