Dva měsíce v III. B

Čas letí jako voda. Nedávno jsme se vítali po prázdninách v nové učebně III. B a teď jsou za námi již dva měsíce plné práce, her a získávání nových dovedností. Jaké významné události jsme již absolvovali?

PLAVECKÝ VÝCVIK

I tento školní rok chodí žáci III. B na kurzy plavání. Během hodin je u všech vidět radost z pohybu a obrovský pokrok v plaveckých dovednostech.

DEN S IZS

Dne 27. září 2023 proběhl v naší škole projektový den se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Součástí celé akce byl cvičný požární poplach a musím říci, že žáci III. B poplach i celý program zvládli naprosto skvěle. Nejenom, že bez zmatků a v klidu opustili budovu školy, ale celý den skvěle uplatňovali své vědomosti a zkušenosti získané v hodinách PRV.

PROJEKT – Mapa, plánek, model města

Toto téma je součástí výuky prvouky 3. ročníku. My jsme se tímto tématem zaobírali celý týden. Využili jsme mezipředmětových vztahů a vznikly nám dva krásné modely (Vv, Pč) a plánky měst. Psali jsme názvy ulic, řek (Čj), počítali jsme vzdálenosti (M). Zároveň jsme procvičili dovednosti jako je spolupráce, tolerance a respekt k ostatním.

PŘEDNÁŠKA PETRA COUBALA   Téma: Oteplování planety ZEMĚ

Pan Petr Coubal z organizace Justice for Nature (dříve Spolek Prales dětem) je v naší třídě velmi oblíbený. Umí dětem srozumitelně a poutavě přiblížit danou problematiku, poradit jim, jak se správně k naší planetě chovat a vždy děti za své nově získané vědomosti dostanou nádherné obrázky z přírody, kterou osobně navštívil. Ve třídě III. B pak vždy následuje další činnost navazující na tuto přednášku.

ROBOTICKÉ VČELKY BEE-BOT

Naše nová pomůcka (robotické a programovatelné včelky Bee-Bot) si okamžitě získala všechny žáky III. B. Děti si nejdříve vyrobily plánky, po kterých včelky dle naprogramování jezdí. Pak v jednotlivých týmech probíhalo programování včelek, které se žákům velmi dařilo. Zažili jsme i spoustu legrace.

Zkrátka, čas sice letí jako voda, ale ve třídě III. B nezahálíme.

Martina Mudruňková, třídní učitelka