Plavecký výcvik (2.–3. ročník)

Hned od prvního školního týdne začali druháci a třeťáci docházet na pravidelné páteční lekce plavání do hotelu Floret. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy na naší škole a u dětí jsou tyto hodiny velmi oblíbené. Na fotografiích vidíte žáky II. A při první a druhé lekci, kterou si velmi užili.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka II. A