Kdo se bojí filharmonie? (8. roč.)

Dne 10. května 2023 jsme s žáky 8. ročníku navštívili vzdělávací pořad České filharmonie, který se konal v Rudolfinu. Program režírovala Alice Nellis a slovem jej provázela herečka Martha Issová.

Společně jsme hledali význam slova svoboda a empatie, zkoumali jsme, co s sebou hudební i osobní svoboda přináší. Pozorovali jsme, jak pan dirigent Ondřej Vrabec komunikuje s orchestrem a jak se na koncertním pódiu utváří rovnováha, ona empatie mezi orchestrálními hudebníky a sólisty. Vyslechli jsme si několik ukázek hudebních děl tvořených v době druhé světové války a děl, která byla k propagaci nacismu zneužita. Zabývali jsme se vlivem hudby na lidské emoce a tím, jak hudba dokáže ovlivnit vnímání světa. Poslechli jsme si operního pěvce a skladatele pana Richarda Nováka, který letos oslaví úctyhodných 92 let. V závěru jsme se všichni zapojili a vychutnali si společnou symfonii hudby a našeho zpěvu.

Alexandra Cihlářová, třídní učitelka VIII. B