Den Země v II. A

Když má naše planeta svátek, je to potřeba řádně oslavit, a hlavně se důkladně zamýšlet nad lidským konáním.

Děti z II. A se vžily do naší Země a popisovaly, jaké skutky je činí smutnými a naopak, co způsobí jejich štěstí. Dlouze jsme o těchto věcech hovořili.

Aby nezůstalo pouze u řečí, zasadily děti předpěstované aksamitníky. Ty až povyrostou, prozáří nejednu zahrádku.

Milou aktivitou bylo pozorování vzorků pod mikroskopem, kterou připravili žáci z 2. stupně. Za to jim mnohokrát děkujeme.

Jana Bergerová, třídní učitelka