Exkurze do knihovny a přenocování ve škole (V. A)

Poslední březnový den byl pro třídu V. A ve znamení dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Dopoledne jsme navštívili Husovu knihovnu v Říčanech, konkrétně dětské oddělení. Povídali jsme si o tom, jak se knihy v knihovně půjčují, vracejí a základní informace o naučné literatuře a beletrii. Poté si děti vybraly knihu, která je na první pohled zaujala, a následně si přečetly první kapitoly. Knihovna nám připravila pestrý program, který se týkal Ferdy Mravence a jeho tvůrce, Ondřeje Sekory, brněnského novináře, spisovatele a ilustrátora.

Posledním úkolem, který jsme si s dětmi v knihovně plánovali, bylo napsat a zároveň poslat velikonoční pozdrav směřující prarodičům a kamarádům. Dětem se návštěva knihovny velice líbila. Mým „tajným“ přáním je, aby se některé staly pravidelnými návštěvníky.

Na 31. března připadá Noc s Andersenem (úplně první Noc s Andersenem se konala v Uherském Hradišti v roce 2000) a tak jsme neváhali a přenocovali ve škole. Na stovkách míst, nyní už nejen v Česku, přespaly děti v knihovnách, školách i školkách nebo v muzeu.  Právě Ferda Mravenec a jeho hmyzí přátelé se stali tématem letošní Noci s Andersenem. Je to už 90 let, kdy se jedna z nejznámějších kreslených postav poprvé objevila v Lidových novinách. Děti celý podvečer soutěžily, četly si příběh Ferdy Mravence, hrály deskové hry, luštily šifry, utužovaly přátelství. Všem účastníkům musím poděkovat za příjemné chvíle plné legrace a nezapomenutelných zážitků. Těšíme se na další Noci s Andersenem.

Karel Šíma, třídní učitel