Den Země (I. A)

V pátek dne 21. dubna 2023 jsme v naší třídě všechny čtyři vyučovací hodiny věnovali třídnímu projektu ke Dni Země, který připadal hned na následující den – na 22. dubna.

Děti si vylosovaly při příchodu do třídy skupinku, ve které celý den spolupracovaly na různých úkolech. Začali jsme skládáním rozstříhaného obrázku zeměkoule, zopakovali jsme si, co o naší planetě víme. Pak jsme zhlédli krátký film s ekologickou tematikou, který rozpoutal debatu, čím vším člověk škodí životnímu prostředí. Na konci první hodiny jsme využili nabídku z 2. stupně na pozorování školních stálých preparátů pod mikroskopem, což byla pro většinu dětí první zkušenost s mikroskopováním v životě. Děti také zaujala připravená poznávačka rostlin a zvířat podle fotografií, kterou úspěšně zvládly. Ve třídě pak prvňáčci luštili tajenku vybíráním správných odpovědí na otázky týkající se ochrany životního prostředí. Děti se ve skupinkách zamýšlely nad tím, jak by ony samotné mohly přispět ke zlepšení životního prostředí, a prezentovaly své nápady před ostatními. Za nejsnadnější způsob pomoci naší planetě děti zvolily třídění odpadu, a tak jsme tomuto tématu věnovali hodně času. Prvňáčci dostali společný úkol roztřídit odpadky na kartičkách a samostatný úkol zkusit si to na pracovních listech. Už perfektně ovládají rozeznávání označení kontejnerů na odpad a vědí, který odpad kam vyhodit. Na závěr dal každý při výtvarné práci naší Zemi svůj osobní slib, čím je schopný přispět ke zlepšování stavu naší planety.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A