Matematická soutěž Pangea

Dne 20. února 2023 se 8 žáků z 8. a 9. ročníku účastnilo matematické soutěže Pangea. Naše škola si vybrala online verzi soutěže. Žáci se po vyučování sešli v počítačové učebně, kde obdrželi svoje unikátní ID a hesla, pomocí nichž se přihlásili do soutěžního portálu. Každý žák řešil 15 úloh v průběhu 45 minut.

Jedná se o úlohy ze společenskovědních a přírodovědných oborů – autoři se snaží o propojení M s reálným světem. V letošním ročníku byla zvolena témata Dějiny a Zvířata. Žákům se úlohy jevily jako těžké, nicméně celý vymezený čas se snažili úlohy řešit.  Výsledky budou zveřejněny dne 4. dubna 2023. Každý z účastníků obdržel po ukončení svého testu sladkou odměnu ve formě čokolády.

Na základě propojení se společností Pangea jsem objednala pro školu matematickou hru Mathesso, kterou poskytuje společnost Nadace Science 21 (1ks do  každé ZŠ zdarma). A o čem je?  Základní myšlenka spočívá v aktivaci kognitivních procesů zodpovědných za vznik a rozvoj matematické intuice. Mathesso pracuje s dětmi zejména na podvědomé úrovni a pomocí bazální aritmetiky jim přibližuje vybrané matematické operace. Zatím mám hru doma a seznamuji se s ní, následně ji předám k dispozici školnímu poradenskému pracovišti. Domnívám se, že bude vhodnou pomůckou především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Marie Jaroušková, vyučující matematiky