Skládankové učení (II. B)

V úterý dne 21. února 2023 si žáci II. B poprvé vyzkoušeli SKLÁDANKOVÉ UČENÍ. Jedná se o jednu z kooperativních metod, kdy se žáci učí navzájem.

V hodinách prvouky nás čekalo nádherné téma NAŠE TĚLO, které je pro tento typ výuky jako stvořené. Motivací pro získání co nejvíce vědomostí o našem těle byl také KURZ PRVNÍ POMOCI, který proběhl v naší třídě minulý týden. Zde se děti naučily, proč se nebát krve, jak se zachovat, když někdo potřebuje naši pomoc, a co ohrožuje náš život. Po tomto interaktivním kurzu bylo velmi snadné děti nalákat k získání vědomostí o našem těle.

V úvodu hodiny jsme se rozdělili losováním na „domovské“ skupiny (5 žáků). V každé skupině si pak děti zvolily jednotlivé experty. Experta na: 1. OBĚHOVOU SOUSTAVU, 2. DÝCHACÍ SOUSTAVU, 3. TRÁVICÍ SOUSTAVU, 4. NERVOVOU SOUSTAVU a 5. KOSTERNÍ SOUSTAVU.

Vzniklé skupiny jedniček, dvojek, trojek, čtyřek a pětek jsou „expertní skupiny“. Jejich úkolem je nastudovat dobře materiál té části textu, která jim byla přidělena. Mají si úryvek přečíst a prodiskutovat s kolegy tak, aby měli jistotu, že všemu dobře rozumí. Poté nabyté znalosti předají spolužákům v „domovské“ skupině.

Po předání nabytých znalostí žáci společně vyplnili připravený pracovní list, kde museli odpovědět na otázky týkající se daných témat.

Tento způsob výuky je pro žáky 2. ročníku velmi obtížný. Musí zvládnout vyhledávání informací, dovednost učit spolužáky těmto novým informacím a uvědomit si vlastní zodpovědnost za kvalitu společného výsledku. Byla jsem velmi zvědavá, jak naše první SKLÁDANKOVÉ UČENÍ dopadne. Musím opět konstatovat, že žáci II. B jsou naprosto skvělí. Vše zvládli na jedničku, vzájemně si pomáhali a radili, ale hlavně celou hodinu vládla úžasná nálada plná dychtivosti po učení.

Martina Mudruňková, třídní učitelka