První pomoc (II. A)

Druháci se v současné době v prvouce učí o lidském těle.  Seznamují se s jednotlivými částmi, orgánovými soustavami a tím, jak tělo funguje. Aby si učivo upevnili, vytvořili při skupinové práci na toto téma nástěnné plakáty.

Do našeho učení o lidském těle nám perfektně zapadl kurz první pomoci, který se uskutečnil v pondělí dne 6. února 2023.

Instruktorka seznámila děti s postupem při poskytování pomoci. Děti se prakticky naučily, jak reagovat, když se setkají s raněným člověkem. Vyzkoušely si, jak volat na číslo 155.

V závěrečném hodnotícím kruhu děti sdílely své pocity a nově nabyté zkušenosti. Shodly se na tom, že nejtěžší je zachovat klid, když vidí krev. Všichni by ale přes počáteční obavy určitě začali pomáhat.

Jana Bergerová, třídní učitelka