Přelom roku v ŠD

Tři měsíce utekly jako voda a přichází únor. Co jsme ve družině za tři měsíce stihli? Je toho spousta.

Listopad byl ještě plný podzimního tvoření. Povídali jsme si také o knížkách. Na svatého Martina některá oddělení pekla svatomartinské pečivo. Probíhala i debata o zdravé stravě, zdravých svačinkách. Dne 7. listopadu 2022 pro nás Správa jeskyní České republiky sídlící v Průhonicích připravila zdarma přednášku o netopýrech. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavého a vzdělávat se mohou i v darovaných materiálech. Moc děkujeme. Dne 16. listopadu za námi do školy přijel sklář. Žáci IV. a VI. oddělení se dozvěděli, jak vzniká sklo a jak se zpracovává. Sami si vyfoukli malou baňku.

Přišel advent a my jsme se v družině začali chystat na Vánoce. Vyrábělo ve velkém. Nacvičovaly se koledy. Mysleli jsme, že svým zpěvem obšťastníme klienty Alzheimercentra Průhonice, bohužel to tak nedopadlo, protože bylo hodně žáků nemocných a my jsme nechtěli klienty centra vystavovat riziku nákazy. Snad nám to vyjde za rok.

V polovině prosince navštívili nejstarší žáci třech oddělení Národní galerii v Praze v Anežském klášteře. O této akci jsme informovali v předcházejícím článku.

Těsně před Vánoci nám počasí přálo, a tak jsme si mohli zajezdit na sněhu a postavit sněhuláka. Zimní radovánky jsme si všichni užívali. Škoda, že sníh nevydržel déle.

V rámci družiny jsme si udělali vánoční vystoupení a poslední školní den před prázdninami jsme zpěvem přivítali žáky přicházející do školy. Obojí se vydařilo a ze „zpívání v šatně“ by se mohla stát tradice.

V novém roce jsme se zase pustili do práce. Krajina sněhu a ledu, bylo téma, na které jsme si povídali. Zpívala se Grónská písnička. Nejedno oddělení stavělo iglú, bohužel jen papírové.  V VI. oddělení se vyráběly klobouky, které dívky použily v pátek 13. ledna 2023 na akci vyhlášenou Školním parlamentem o nejoriginálnější pokrývku hlavy.

Pracovali jsme i na téma „Naše obec“. Vznikly krásné plány Průhonic a okolních vesnic.

Ke konci ledna jsme se začali chystat na družinový ples, který proběhl ve středu 1. února 2023. Vyráběly se vějíře, kravaty, navrhovaly se šaty, dle návrhů se šily. V VII. oddělení „šili“ šaty v životní velikosti z odpadových materiálů. Tančila se mazurka.

Mnoho zajímavého jsme si užili a těšíme se na další aktivity.

Dana Otradovcová, vychovatelka ŠD